Menu
Home Page

Year 3 Teaching Staff

Miss C. Walker - Year 3 / Year 4 Phase Leader

 

Miss A. Flack

Teacher (Lobster Class)

   

 

Mr M. Ayling

Teacher (Octopus Class)

  

 

Mrs C. Kaniklides

Teacher (Clownfish Class)

  

Mrs C. Barnham

Teacher (Clownfish Class)

 

 

 

Miss S. Church

Teaching Assistant (Octopus Class)

              

 

Miss J. Goldup

Teaching Assistant (Lobster Class)

     

 

Mrs J. Elliott

Teaching Assistant (Clownfish Class)

   

 

Top