Menu
Home Page

Reception Teaching Staff

Mrs H. Baker - Year Leader

Teacher (Starfish Class)

     

 

 

Ms H. Murphy

Teacher (Puffin Class)

   

 

Miss C. Firkins

Teacher (Seahorse Class)

   

 

Miss S. Stanley

Nursery Nurse (Starfish Class)                                                    

   

 

 

Mrs K. Seager

Nursery Nurse (Puffin Class)

   

 

 

Mrs J. Martin

Nursery Nurse (Starfish Class)

 

 

Miss Z. Hinton

Nursery Nurse (Seahorse Class)

 

Top